Privacy statement

Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over dit privacyreglement? Dan leest u in dit privacyreglement hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Entreo App B.V. als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Uden aan de bedafseweg 22. Telefonisch kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 0485 47 03 58 of per e-mail via info@entreo.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account op onze website. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen. 

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):

 • Het laten functioneren van de Entreo app; 
 • Het tonen van jouw sportactiviteiten aan personen binnen een groep waarin jij jezelf hebt toegevoegd;
 • Het tonen van jouw prestaties bij een challenge;
 • Om jouw bestelling van folders en/of brochures, producten of diensten te verwerken en je te informeren over het verloop ervan;
 • Om jouw inschrijving voor onze diensten te verwerken;
 • Om jouw sollicitatie te verwerken;
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij zouden moeten aanbieden of deze meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Om je via e-mail of telefoon te kunnen informeren over campagnes en resultaten;
 • Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses;
 • Om bij te houden wie we op welke wijze mogen benaderen per type campagne;
 • Om je gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden;
 • Om jouw deelname aan prijsvragen en andere acties te verwerken, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren, webstatistieken bij te houden en het delen via social media te faciliteren;
 • Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • Om onze overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven uit te voeren.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Entreo App B.V. maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw eigen gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van analytische cookies van Google Analytics. Hiermee analyseren we het gedrag dat bezoekers van de website www.entreo.nl vertonen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de website te analyseren. Alle informatie die wij via Google Analytics verzamelen, wordt geanonimiseerd en is dus niet te herleiden naar u. Voor meer informatie over wat Google precies met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaringen van Google. Deze verklaring kan namelijk regelmatig wijzigen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan beveiligd is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wie zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst is het noodzakelijk uw persoonsgegevens te delen met de voor u specifiek aangesloten sportlocatie. Voor zover niet reeds aanwezig bij de betreffende sportlocatie gezien tussen u en sportlocatie reeds ook een overeenkomst is gesloten. Tevens zal uw naam (en achternaam) worden gebruikt op het platform van de app Entreo, voor een sportieve gebruikerservaring. Middels het accepteren van deze privacyverklaring geeft u Entreo App B.V. de toestemming uw persoonsgegevens op dergelijke wijze te gebruiken. Voor nadere bepalingen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

In principe delen wij uw persoonsgegevens verder niet met derden zonder uw toestemming. Soms kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het

verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij Entreo App B.V. een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Entreo App B.V. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Entreo App B.V. u een e-mail sturen naar info@entreo.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

Entreo App B.V.
Inzageverzoek persoonsgegevens bedafseweg 22
5406 TM Uden

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. Entreo App B.V. kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt u steeds terugvinden op mijn website. Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 7 juni 2021.

Beeldmerk

Entreo

Download de gratis app!